Kiili Külade Ühendus on valimisliit, mis tegutseb järjepidevalt aastast 2009 ning kuhu kuuluvad teotahtelised inimesed Kiili valla erinevatest asumitest. Vald on kogukond ehk meie inimesed, kes elavad Saustis ja Luigel, Kangrus ja Vaelas, Mõisakülas, Lähtses, Nabalas, Paeknas, Sõmerus, Sookaeras, Arustas, Piissoos, Kureveres, Maretis, Metsanurgas ja loomulikult Kiili alevis. Seetõttu väljenduvadki meie peamised väärtused ja tegutsemise motiivid ilmekalt valimisliidu nimes.

Meid seob kogukondlik mõtteviis, sest vald ei ole ettevõte ega partei, mida keskkontorist juhitakse ja suunatakse. Inimesed, kes teavad oma piirkonna rõõme ja muresid, jagavad omavahel nii ühtesid kui teisi ning on valmis kogukonna huvides aktiivselt panustama - need ongi meie inimesed. Seetõttu on meie hulgas mitmeid oma (küla)kogukonna liidreid ja eestvedajaid.

Meie ajalugu on üle kümne aasta pikk ning ühenduse loomise põhiajendiks oli 2009. aastaks lootusetult rappa jooksnud omavalitsuse rahaline seis. Tasapisi, aga kindlalt, oleme sellest olukorrast kõik koos välja tulnud, pilt on tänaseks tundmatuseni muutunud nii vallakeskuses kui kaugemal. Teed on saanud enamuses mustkatte, tänavad ei ole enam pimedad, valla hooned on renoveeritud ja haridusasutused ei pea millestki olulisest puudust tundma. Tegusat olemist jagub nii noortele kui vanadele, kes ise vähegi soovib ja rahvamaja, sporditegevuse või külaseltside raames aktiivne on.

Meie eesmärk on kindlustada, et valda arukalt ja vastutustundlikult majandataks ning seeläbi elanikkonnale kvaliteetsed seadusjärgsed teenused tagatakse. See on olnud algusest peale kõige olulisem eesmärk. Me ei luba tasuta teenuseid ega koosta valimisteks ebareaalseid investeerimislubadusi, mis ületavad valla rahalist suutlikkust mitmekordselt. Kiili vald on täpselt nii jõukas kui tema elanikud-maksumaksjad ning teenuste kvaliteet nii kõrge, kui sinna on reaalselt võimalik investeerida.

Kiili valla jätkusuutlik areng on meile väga oluline ning seetõttu oleme heas mõttes konservatiivid, kes ei taha elada üle oma võimete, vaid püüame seada realistlikke eesmärke, et need ka päriselt ellu viia. Meie vald on suurepärane elupaik oma roheluse, hästi toimetulevate elanike, ummikuvaba liikluse ja suurlinna lähedusega, kuid suurim väljakutse seisneb selles, kuidas vältida mõõdutundetut ja liiga kiiret elanike arvu kasvu, sellest tulenevaid probleeme avalike teenuste tagamisega ning elukeskkonna liiga drastilist muutumist. Kunagi valla üldplaneeringuga ette nähtud elamualade hulk põllu- ja metsamaadel on selgelt liiga suur ning selle piiramine kõige keerulisem ülesanne, mis omavalitsuse ees lähiaastatel seisab. Viimasel ajal tugevalt hoogustunud ehitustegevus on enamuses viieteistkümne aasta vanuste detailplaneeringute realiseerimine, mille osas enam midagi ette võtta pole võimalik, kuid uute planeeringute algatamist tuleb võimalusel vältida. Ka vahepeal vaibunud lasteaiakohtade probleem tõstab taas pead ning see vajab kiiret lahendamist, milleks on suve lõpus Vaela külas kehtestatud detailplaneeringu näol eeldus olemas.

Oleme valla käekäigu eest hea seisnud viimased kolm valimisperioodi. Selle aja jooksul oleme palju õppinud ja kogemusi saanud, aga ka oma koosseisu pidevalt uuendanud, et hoida vaimu värskena ja sidet inimestega vahetuna. Kord kuus on meil korraline koosolek, kus arutatakse vallavalitsuse, volikogu ja kogukondade aktuaalseid teemasid. Otsustamine on demokraatlik ja igaüks võib jääda oma seisukoha juurde. Meie liikmete side inimestega, keda nad volikogus esindavad, on olnud tugev ja otsene, igaüks on saanud neile oma muret jagada või uusi ideid pakkuda ning olla kindel, et need jõuavad õige adressaadini. Siiani on meil jätkunud nii mõistust kui jõudu, et hoida tähtsad asjad korras ning Kiili vald tugeval järjel. Samas jagub meil ka uusi ja lennukaid mõtteid, et elu ja avalikud teenused oleks pidevas arenemises.

Oleme avatud sõpruskond, keda seob kohalik elu ja midagi veel. Me ei kogune ainult valimisteks või pelgalt kohusetundest. Me suhtleme pidevalt ja veedame ka ühiselt vaba aega. Kiilis on meie kodu ja me tegutseme selle nimel, et Kiili vallas oleks hea elada!